Song Ngư

Khối liên kết Quốc tế (FAI) hợp tác đào tạo nhân lực với Song Ngư

Chiều ngày 28/08/2015 vừa qua tại Trung tâm đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena, 264 Đội Cấn, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác doanh nghiệp giữa Khối liên kết Quốc tế (FAI) và Công ty TNHH Quảng cáo Song Ngư. Giám đốc Song Ngư, anh Dương Huy Cường […]