SSEAYP

2 tháng – Đến 5 nước – Trên du thuyền 5* TẠI SAO KHÔNG???

SSEAYP là gì? Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (Ship of SouthEast Asia and Japanese Youth Program) là chương trình thường niên, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật Bản và 10 quốc gia ASEAN. Chính phủ Việt Nam coi đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của […]