studio

Dù thất bại hay thành công cứ hết mình với đam mê đi

“Dám nghĩ, dám làm”, Bảo Du – Một 9x tài năng chính là đại diện cho lớp trẻ theo đuổi ngành nghề thiết kế sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách để đạt được thành công trên con đường mà mình lựa chọn.  Bảo Du – một 9x tài năng, tràn […]