ta minh trai

Talkshow "Đam mê – để cảm hứng thiết kế luôn cháy bỏng" – Buổi 1

Mỗi người trong chúng ta đều đã từng là một đứa trẻ VÀ MỌI ĐỨA TRẺ ĐỀU LÀ NHỮNG NGHỆ SỸ TÀI NĂNG. Sự kiện đầu tiên trong loạt talkshow “Đam mê – Để cảm hứng thiết kế luôn cháy bỏng” diễn ra ở FPT Arena ngày 22/09/2012, với phần trình bày của hai diễn […]