tac pham typography

45 tác phẩm typography ấn tượng

Typography là một khái niệm quen thuộc với những người thiết kế chuyên nghiệp trên thế giới. Nhưng với chúng ta khái niệm và những tác phẩm typography hầu như là con số ..0. Xem những tác phẩm trong bài này để có cảm hứng cho thiết kế typo của bạn. Theo IDesign Khối Giáo […]