tài khoản Facebook

Lý do khó tin vì sao bạn không thể block Mark Zuckerberg trên Facebook

Tính năng này hoàn toàn không phải là do Mark Zuckerberg “lộng quyền” như mọi người nghĩ.  Có thể bạn cũng từng được nghe ai đó nói rằng trên Facebook có một nhân vật mà không một ai có thể block được là Mark Zuckerberg. Bạn có thể nghĩ rằng cha đẻ của Facebook “lộng […]