Sinh viên FPT Arena cháy với niềm đam mê

24/09/2012 | 600 views

Sáng ngày 22/09/2012, Trường FPT Arena tổ chức thành công Talkshow “ĐAM MÊ – ĐỂ CẢM HỨNG THIẾT KẾ LUÔN CHÁY BỎNG” Màn khởi động chương trình Khách mời tham gia chương trình là hai diễn giả nổi tiếng là anh Tạ Minh Trãi và anh Phan Vũ Linh . Anh Tạ Minh Trãi là…