tam ly

4 quy tắc tâm lý mà Designer cần phải biết

Thiết kế dựa trên kinh nghiệm … nếu bạn nghĩ vậy thì hãy nên xem lại. Hiện nay cũng không có gì sai với việc là một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm; kinh nghiệm của bạn có thể là một tài sản! Tuy nhiên, cần phải nhận ra rằng có nhiều bộ phận chuyển […]