team

Những bất cập khi làm việc nhóm ai cũng biết nhưng “ngại” nói

  Thay vì học hành các thành viên ngồi “tám” chuyện Khi việc học không còn là ưu tiên số 1 nữa thì kiến thức bạn nhận về chẳng là bao và cái bạn mất là kha khá thời gian Học nhóm là một trong những phương pháp học tập quen thuộc mang lại hiệu […]