tek experts

Dự án đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế FPT

Trong tháng 2/2018, Viện Đào tạo Quốc tế FPT sẽ phối hợp cùng Tek Experts triển khai dự án dạy và nâng cao các kỹ năng cần thiết ngoài kiến thức chuyên ngành cho sinh viên của ba chương trình đào tạo: FPT Arena, FPT Aptech, FPT Jetking cơ sở Hà Nội. Đây là hoạt […]