Tết 2017

27 âm lịch, bước xuống phố điều gì nhắc bạn Tết đang đến thật gần?

Quay đi ngoảnh lại, mới đó mà đã là 27 Tết âm lịch. Trong tiết trời lành lạnh buổi sớm tinh mơ, ta nghe rõ tiếng nói cười giòn tan của các bà, các mẹ đi chợ sớm, tay ai cũng khệ nệ xách một giỏ đầy ụ bánh mứt, trái cây, đồ cúng giao […]

Nỗi khổ chung của sinh viên khi Tết đến

Đừng nghĩ Tết đến thì sẽ vui, trước khi vui cũng cần chịu khổ cái đã.  Giờ này thì sinh viên nhiều nơi hoặc là đã nghỉ, hoặc đang sắp sửa được nghỉ cả rồi. Tết đến, được nghỉ học cũng vui, nhưng trước khi vui vẻ đón năm mới, về với bố mẹ ở […]