tet han thuc

Khi các Designer “rửa tay gác máy” vào bếp trải nghiệm Tết Hàn thực

Sáng ngày 18/4/2018 tại FPT Arena Multimedia (FAN) 264 Đội Cấn, các FANer lần đầu tiên trải nghiệm “gõ” bột “des” dáng, làm bánh trôi bánh chay trong dịp Tết Hàn thực. Thông qua hoạt động, các bạn đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa ngày Tết này, đồng thời được trực tiếp sáng tạo, […]