Xu hướng thiết kế web 2015-2016: The Long Scroll

10/09/2016 | 800 views

Sự thành công khi sử dụng công nghệ thanh cuộn dài của Facebook và Twitter đã mở ra cánh cửa cho sự hồi sinh của phong các thiết kế này. Xu hướng trang web cuộn dài là xu hướng thiết kế các trang web có trang chủ lớn để liên kết các trang chuyên mục hoặc…