Các em học sinh THPT Đinh Tiên Hoàng cảm ơn anh chị Khối Liên Kết Đào Tạo Quốc Tế FPT sau buổi hướng nghiệp “Một ngày làm sinh viên”

31/12/2015 | 1264 views

Tour hướng nghiệp “Một ngày làm sinh viên” của Khối Liên Kết Đào Tạo Quốc Tế FPT  tổ chức cho các bạn học sinh lớp 12 trường THPT Đinh Tiên Hoàng đã kết thúc tốt đẹp chiều thứ Ba, ngày 29/12/2016 vừa qua. Thay mặt nhà trường, các bạn đã đồng thanh gửi lời cảm ơn…