Thunder cloud tuyển dụng

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG HỌC VIỆC 3D ARTISTS & 3D ANIMATORS

Bước khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp thành công Chỉ sau 4 tháng các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm có thể trở thành 3D artist chuyên nghiệp và tiếp tục sự nghiệp lâu dài tại Thunder Cloud Studio Số lượng tuyển dụng:  Học việc 3D Artist – modeler: 5 người Học việc 3D […]