Thương mại trong nhiếp ảnh

Tuấn Đào: “Đẹp mà không đúng thì cũng chẳng để làm gì!”

Nhiếp ảnh thương mại đối với Tuấn Đào không chỉ là đẹp mà còn phải đúng với tiêu chí mà khách hàng mong muốn và hướng tới. Tốt nghiệp FPT Arena Multimedia vào năm 2010, Tuấn Đào trở thành Designer tại Le Bros, một trong những công ty tư vấn thương hiệu, Marketing, quan hệ […]