toa tau

GIEO Kể Chuyện “Giữ Một Không Gian Để Được Là Mình”

Tối thứ 3 – Ngày 05/12/2017 vừa qua, tại Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện FPT Arena cơ sở Bình Thạnh đã diễn ra buổi Talkshow với diễn giả Phiên Nghiên – Tác giả tạp bút “Trái Tim Son Trẻ”, Người chăm sóc cộng đồng và hướng dẫn Workshop Viết tại Toa Tàu. […]