toi gian

Sức mạnh của sự tối giản trong thiết kế giao diện

Mỗi khi bắt tay vào thực hiện một dự án nào đó liên quan đến thiết kế giao diện (UI – User Interface), triết lí “càng ít càng tốt” (Less is more) luôn truyền cảm hứng cho tôi. Dĩ nhiên tôi biết rằng, không phải lúc nào nó cũng được áp dụng cho mọi trường […]