tri hoan

TRÌ HOÃN ĐÚNG CÁCH ĐỂ … SÁNG TẠO HƠN !

Về cơ bản, sự trì hoãn làm giảm hiệu suất lao động, lãng phí thời gian. Tuy nhiên, trái với những định kiến tự nhiên của xã hội dành cho trì hoãn, nó có thể thúc đẩy sự sáng tạo. Chúng ta thường nghĩ về sự trì hoãn như một lời nguyền. Theo một khảo […]