trí nhớ tốt

5 bí quyết đơn giản giúp bạn học đâu nhớ đấy

Học tập là việc cả đời người, thế nhưng trí nhớ của con người có giới hạn, làm thế nào để ghi nhớ lâu hơn tất cả những kiến thức đã học? Nếu muốn học một thứ gì đó, bạn phải có 2 loại kiến thức cơ bản. – Loại đầu tiên là những kiến […]