Triển lãm mỹ thuật

FPT Arena Multimedia tổ chức triển lãm mỹ thuật dành cho sinh viên

Đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, FPT Arena Multimedia tiếp tục tổ chức lại những triển lãm mỹ thuật cá nhân các sản phẩm do sinh viên thiết kế. Triển lãm đầu tiên đánh dấu cái tên đầu tiên về Đỗ Mỹ Linh cùng “Chuyện của Hậu”. Triển lãm “Chuyện […]