24 câu nói thông tuệ của nhà triết học lỗi lạc Socrates

12/06/2017 | 643 views

Socrates nổi tiếng bởi luôn đặt ra câu hỏi cho mọi điều về cuộc sống và thế giới. Ông không bao giờ chấp nhận những câu trả lời mập mờ mà luôn tìm kiếm bản chất của vấn đề. Socrates là 1 triết gia Hy Lạp, một vĩ nhân đã mang đến những quy chuẩn…