Trở về

Đêm trở về vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu tiên của cựu sinh viên FPT Arena

Dương Minh Quang – một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách sinh viên của FPT Arena những ngày đầu. Nếu không có sự xuất hiện của FPT Arena thì có lẽ cuộc đời anh vẫn “ấm êm” với nghề lập trình. Nhưng! Cuộc đời mà, có những lối rẽ đưa người ta […]