trường đầu tiên về mĩ thuật đa phương tiện

Cơ hội rộng mở cho những người theo học ngành mỹ thuật đa phương tiện tại Việt Nam

Có nhiều phụ huynh lo lắng cho con em theo học ngành thiết kế mĩ thuật đa phương tiện là sai hướng và không có tương lai. Các bạn học sinh thì băn khoăn con đường phát triển nghề nghiệp cũng tìm kiếm một nơi đào tạo chuyên nghiệp. Để giải đáp lo lắng này […]