tuổi thơ

Bộ tranh: Chúng ta của những năm 10, 25 và 40 tuổi – đều là những người khác nhau!

Ai rồi cũng khác, phải không? Chắc chắn rồi, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả chúng ta. 1,2 năm trôi qua, rồi 5, 10 năm trôi qua – chúng ta sẽ dần dần đổi khác. Chẳng riêng gì ngoại hình, mà là tất cả mọi thứ. Từ thói quen, sở thích, từ […]