tuong phan

Những nguyên tắc thiết kế bị lãng quên.

Trong thiết kế ngày này, một số người dường như đã quên mất một số nguyên tắc cơ bản của thiết kế. Đối với những người tự học, thì những cuốn sách với những nguyên lý giúp bạn bổ sung nền tảng kiến thức mỹ thuật của mình. Mặc dù vậy hầu hết những người thiết […]