vé máy bay

Nỗi khổ chung của sinh viên khi Tết đến

Đừng nghĩ Tết đến thì sẽ vui, trước khi vui cũng cần chịu khổ cái đã.  Giờ này thì sinh viên nhiều nơi hoặc là đã nghỉ, hoặc đang sắp sửa được nghỉ cả rồi. Tết đến, được nghỉ học cũng vui, nhưng trước khi vui vẻ đón năm mới, về với bố mẹ ở […]