VGA

Tôi là một video editor chuyên nghiệp, và tôi căm thù những đồng tiền ảo

Tưởng chừng như là hai thứ không có chút liên quan, nhưng sự đi lên của những đồng tiền ảo lại mối đe dọa đối với công việc của tôi. Tôi là một video editor chuyên nghiệp. Hay nói một cách thuần Việt hơn, thì tôi là một người dựng video. Công việc của tôi […]