Video Editing

FPT Arena vinh dự trở thành Nhà Bảo trợ Kiến thức chuyên môn cho cuộc thi Young Voice Contest 2017 từ trung tâm ngoại ngữ YOLA

Sự kiện quan trọng này sẽ góp phần cổ vũ tinh thần và truyền đạt nhiều kiến thức quan trọng về lĩnh vực Video Production cho 45 thí sinh tham gia cuộc thi.  Young Voice Contest 2017 là cuộc thi nói tiếng Anh dành cho các bạn học sinh, sinh viên do trung tâm Anh […]