violet

Ultra Violet: Màu sắc chủ đạo cho năm 2018 từ Pantone

Tiếp sau Marsala năm 2015, Rose quartz and serenity vào năm 2016, Greenery vào năm 2017, vào đầu tháng 12 vừa rồi, Pantone thông báo màu sắc của năm 2018 là Ultra Violet. Vậy điều gì đã khiến công ty hàng đầu về tạo lập và chuẩn hóa các hệ thống màu sắc này sử […]