volumetric

Sử dụng Depth Mask để mô phỏng hiệu ứng volumetric cho hình ảnh trong Photoshop

Ở đây mình để thuật ngữ là hiệu ứng volumetric có thể một số bản chưa hiểu, mình sẽ lý giải đơn giản để các bạn có thể hiểu nó trước khi bắt đầu bài học. Hiệu ứng volumetric (Volumetric Effects) là gì? Nói một cách đơn giản, hiệu ứng volumetric tượng trưng cho các […]