vương quốc sáng tạo

Viện đào tạo quốc tế FPT khai trương cơ sở mới về thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế FPT chính thức khai trương cơ sở 2 Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena (FPT Arena Multimedia Hà Nội). Chú trọng đầu tư toàn diện về cả chất và lượng trong năm 2019, trường có chính sách học bổng đặc biệt […]