Wildfest

Sinh viên FPT Arena được nhà trường hỗ trợ kinh phí để làm phim cứu lấy tê giác

Ba nhóm đầu tiên đăng ký với phòng Giáo vụ và cam kết hoàn thành bộ phim sẽ được tài trợ một phần kinh phí. Đây là một sự khích lệ của Trung tâm FPT – Arena nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm động lực tham gia Cuộc thi làm phim ngắn WILDFEST […]