Will Smith

Làm thế nào để thành công khi bạn chẳng có kỹ năng gì đặc biệt?

Mỗi kỹ năng của con người chỉ là một mảnh ghép nhỏ, biết cách kết hợp chúng lại, cuộc sống của bạn sẽ là một bức tranh to lớn muôn màu. Dưới đây tiếp tục là một bài viết đến từ tác giả Oliver Emberton, với lối nhìn nhận cuộc sống rất khách quan và […]