workshop Dựng phim quảng cáo 3D với Maya

Học tập và ứng dụng ngay tại workshop ” Dựng phim quảng cáo 3D từ A – Z với Maya”

Các bạn sẽ được hướng dẫn và thực hành từ A – Z về cách dựng phim quảng cáo 3D, sử dụng phần mềm Autodesk Maya, một trong những phần mềm phổ biến nhất trong ngành đồ hoạ máy tính – Computer Graphics ( CG ) Bạn muốn dựng một đoạn phim quảng cáo 3D hay […]