workshop photoshop

Chen nhau học Photoshop tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội

“Hào hứng”, “lôi cuốn”, “hấp dẫn”, “ngồi bẹp xuống sàn” là những từ dùng để miêu tả khung cảnh rộn ràng của lớp học “Khám Phá Thế Giới Photoshop” dành riêng cho các sinh viên Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội Các bạn sinh viên Đại Học Khoa Học Tư Nhiên Hà Nội […]