xay dung thuong hieu

Chọn lựa màu sắc thiết kế trong xây dựng thương hiệu Doanh Nghiệp.

Màu sắc đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế.  Không chỉ các designer mới bân tâm mà cả các Doanh nghiệp cũng vậy.  Họ quan tâm màu sắc đầu tiên hơn cả style của thiết kế. Vì sao ư? Vì màu sắc là tiếng nói đầu tiên về nhãn hàng mà tính tương […]