xu hướng màu sắc năm 2016

Top 4 xu hướng màu sắc trong thiết kế đồ họa 2016

Nhiều cuộc nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng có đến 90% đánh giá ban đầu trực quan của khách hàng về sản phẩm chỉ hoàn toàn dựa trên màu sắc mà nó được thể hiện. Bởi vậy mà việc lựa chọn màu sắc chính xác là một việc quan trọng hàng đầu với […]