yeu to

5 yếu tố cơ bản trong thiết kế đồ hoạ mà bạn phải biết

Khả năng tạo ra sự chú ý trong các dự án thiết kế đồ họa là một kỹ năng được đánh giá cao trong nhiều ngành công nghiệp. Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất của thiết kế đồ họa: Tương phản Mục đích của bất kỳ thiết kế nào là nhấn mạnh […]

5 yếu tố để xác định khả năng sáng tạo

Một bài viết trên BusinessWeek đã nói rằng, “Theo một cuộc khảo sát mới trên 1.500 giám đốc điều hành thực hiện bởi Viện IBM, các CEO xác định ‘Sáng Tạo’ là năng lực lãnh đạo quan trọng nhất cho các doanh nghiệp thành công trong tương lai”. Kết quả nghiên cứu thì không bất […]