Hà Dũng Hiệp

Phụ trách đào tạo tại FPT Arena Hà Nội và Giảng viên kỳ Graphic Design

Là nhà thực hành tạo hình độc lập không ngừng nghỉ, với tôn chỉ trung thành: Ý tưởng duy mỹ, luật thị giác khắt khe, thi công thực dụng.

Anh từng có Triển lãm cá nhân khá sớm về Typography đương đại, tích cực phổ biến phong trào Digital painting, diễn họa số… nhưng đề tài anh yêu thích và cải tiến liên tục là tiếp cận Typography từ góc độ nguyên lý thị giác và hiệu quả truyền thông.

Hiện anh đang phụ trách đào tạo tại FPT Arena.

Đội ngũ Giáo viên

Sinh viên tiêu biểu