Nguyễn Ngọc Hưng

Giảng viên kỳ Graphic Design

– Ngày sinh: 08/10

Tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp HN

– Facebook: https://www.facebook.com/n2hung

– Trong mắt học viên:

+ Đẹp trai, lúc đầu nghĩ thầy thư sinh nhưng khi thầy mắng thì thấy… sợ luôn

– Đặc điểm nhận dạng: Đẹp trai và thư sinh (thôi rồi)

Đội ngũ Giáo viên

Sinh viên tiêu biểu