Tùng Shark

Học viên lớp C605C

Với Lê Anh Tùng thì có lẽ phù hợp với câu: Tôi có ước mơ và tôi muốn hét lên với cả thế giới về ước mơ của mình, tôi đang nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ ấy! Sức hấp dẫn của tuổi trẻ chính là dám mơ ước và nguồn năng lượng vô biên cho cuộc sống, tình yêu và cả những đam mê…
Cứ có đam mê là không chờ đợi

Đội ngũ Giáo viên

Sinh viên tiêu biểu