Thủ thuật PowerPoint: Tăng số lần Undo trong Power Point

01/04/2009 | 436 views

Do trong quá trình làm side show mà bạn thường xuyên vướng phải các lỗi sai, khi đó việc thực hiện lệnh undo để “trở lại trạng thái ban đầu” là điều rất cần thiết. Nếu bạn cảm thấy số lần undo trong Power Point còn quá ít và chưa đáp ứng tốt được yêu cầu cho công việc của bạn, thì bạn có thể áp dụng chiêu thức sau để tăng số lần undo trong Power Point lên rất nhiều lần.

Tại môi trường làm việc trong Power Point, bạn hãy truy xuất vào menu Tools > Options. Tại cửa sổ Options vừa được mở, bạn hãy bấm vào thẻ Edit rồi nhập số lần cần undo vào tuỳ mục Maximum number of undo (thấp nhất là 3 lần và nhiều nhất là 150 lần). Nhập xong bạn hãy bấm vào tuỳ chọn OK, để có hiệu lực bạn hãy mở lại cửa sổ làm việc của Power Point.

Theo thanhnien online