Gameloft tuyển dụng 3D Artist và Game Designers

27/09/2011 | 1903 views

Là thành viên của team Fame Design của Gameloft Studio Hanoi bạn sẽ có nhiệm vụ thiết kế các sản phẩm Game có chất lượng hàng đầu cho thị trường thế giới.