Ogilvy Việt Nam tuyển dụng Graphic Designer

13/04/2017 | 1591 views

Vị trí Graphic Designer đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện mảng sáng tạo của công ty. Công việc này phục vụ cho cả khách hàng nội bộ lẫn các khách hàng bên ngoài. Graphic Designer phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và đảm bảo về chất lượng sản phẩm của họ.

Ogilvy-Recuitment-Poster

Graphic designer là người chịu trách nhiệm về mặt sáng tạo của công ty. Bạn cần phải chủ động tiếp quản những sản phẩm đã có và là người tạo nền tảng trong việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo cũng như phải có khả năng tổng hợp ý kiến của các thành viên trong nhóm mình và các nhóm khác để có thể hoàn thiện công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra, những nhà thiết kế này còn được kì vọng sẽ có thể là nguồn giúp đỡ đắc lực cho người khác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế sáng tạo.

Những kĩ năng quản lý và kĩ năng chuyên môn mà một Graphic designer cần phải có:

Nhiệm vụ chính của vị trí này là đảm bảo mảng đồ hoạ cho các dự án truyền thông.

Công việc thiết kế chủ yếu cho một thương hiệu bao gồm logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế trang web và các công việc khác tuỳ theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Luôn luôn cố gắng sáng tạo bằng cách đóng góp những ý tưởng mới độc đáo

Bạn cần phải có khả năng thực hiện được nhiều công việc cùng một lúc và tuân thủ các deadline

Phối hợp tốt với các thành viên khác trong nhóm trong công việc.

Có thể quản lý được quỹ thời gian tốt cũng như các dự án cùng một lúc để chứng minh khả năng sắp xếp các công việc khác nhau.

Có kĩ năng trình bày trước khách hàng.

Nếu được yêu cầu, Graphic designer sẽ trực tiếp trình bày cho khách hàng.

Tài chính/ Quản lý : là một thành viên, bạn phải chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính chung của cả nhóm(?!)

Phát triển kinh doanh:

Nắm bắt và thúc đẩy những cơ hội kinh doanh mới

Có khả năng quản lý văn phòng và gây dựng doanh nghiệp.

Quản lý chung :

Không ngừng đầu tư vào việc quảng bá thương hiệu, xây dựng kĩ năng và nguồn lực.

Phối hợp với ban lãnh đạo để phát hiện và nắm bắt được công việc đào tạo, lãnh đạo, yêu cầu để có thể thúc đẩy công việc và những cơ hội quý giá.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ qua email: hoainhon.nguyen@ogilvy.com