FAQs

Học phí hiện tại là 16.910.000VNĐ/kỳ (Riêng học kỳ 1 sẽ thêm 100,000VNĐ lệ phí kiểm tra đánh giá năng lực)