FAQs

Học phí hiện tại là 16.910.000VNĐ/kỳ (Riêng học kỳ 1 sẽ thêm 100,000VNĐ lệ phí kiểm tra đánh giá năng lực). Bắt đầu từ 1/9/2017, học phí của FPT Arena sẽ là 18.090.000/kỳ (chưa bao gồm sách giáo trình)