FAQs

Học phí chuyên ngành là 18.090.000vnđ/kỳ, phí giáo trình là 400.000vnđ/kỳ (áp dụng từ 1/9/2017)