Học phí chuyên ngành là 20.760.000 vnđ/kỳ, phí giáo trình là 400.000 vnđ/kỳ (áp dụng từ 1/1/2019)