07.2007 IBM chọn FPT-Arena làm đối tác.

16/07/2007 | 571 views

Trong chương trình công nghệ thông tin vì cộng đồng, IBM đã chọn FPT-Arena về giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *