08.2008 Bạn trượt đại học? Xin chúc mừng!

17/08/2008 | 1291 views


Hàng nghìn thí sinh thi đại học bị sốc bởi bức thư của FPT-Arena “Bạn trượt đại học? Xin chúc mừng!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *