Trần minh Hà

Digital Artist

“Arena Multimedia là ngôi trường đầu tiên giúp tôi phát hiện ra đam mê của mình. Ở đó, tôi được học nhiều thứ: Từ Graphic Design, Film Making, đến 3D Animation để rồi nhận ra mình thuộc về phim ảnh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ Tư Vấn Tuyển Sinh